Bemutatkozás

Alapítvány

Baracskai Judit

HAZÁM, HAZÁM TE MINDENEM Művészeti és Oktatási Alapítvány

Az alapítvány tartós közérdekű célja a komolyzenei kultúra széles tömegekkel való megismertetése, valamint a tehetségek fiatalok felkutatása és művészeti képzésben való részvételük támogatása. 

Az alapítvány alapítója: Simándi Józsefné (1934-2019)

Az alapítvány jellegét és jogállását tekintve nyitott, működése nyilvános. Tevékenységének területi hatálya Magyarország. 

Az alapítvány induló vagyona 100.000,- Ft, gazdálkodása során elért eredményét kizárólag alapítványi célok megvalósítására fordítja. 

Az alapítvány kurátora: Dr. Temesi Mária 

 

Az Alapítvány küldetése

Az alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

  • Simándy József Nemzetközi Énekverseny 2-3 évente történő megszervezése
  • Simándy József nevére és művészetére való emlékezés születésének és halálának évfordulójára szervezett emlékkoncerteken, ahol a fiatal felfedezett tehetségek hazánk elismert művészeivel egy színpadon bemutatkozhatnak
  • Művészeti, zenei fesztiválok szervezése, koncertszervezés, amelyeken az alapítvány lehetőséget biztosít a fiatal tehetségek bemutatkozására
  • Egyéb művészeti versenyek szervezése, valamin opera-, dal- és oratórium estek szervezése, zeneszerzők születésének és halálozásának évfordulóira való megemlékezés
  • Tehetségkutató programok szervezése, a felfedezett tehetségek megfelelő képzési helyekre történő irányítása, tanulmányaik, fejlődésük folyamatos figyelemmel kísérése
  • Tehetséggondozás versenyeken, fellépéseken való részvétel biztosításával, mesterkurzusokon való részvétel felajánlásával
  • Komolyzenei oktatásban való részvétel támogatása pályázati úton, vagy egyéni kérelem elbírálása alapján pénzösszeg kifizetésével, valamint a tanulmányok folytatásához szükséges eszközök biztosítása által
  • Mesterkurzusok szervezése hazai és nemzetközi résztvevőkkel, művésztanárok meghívása és a növendékek részvételi díjának megfizetése által.
  • Növendékek tanulmányútjainak finanszírozása, más városokban lévő intézményekbe történő látogatás költségeinek átvállalása
  • Karitatív kezdeményezések pl. célzott adománygyűjtés és kiosztás 

Alapítványunk büszke arra, hogy eddigi tevékenysége révén számos fiatal (16-35 éves korosztály) tehetséges operaénekes pályaindulásában segítséget tudott nyújtani.

 

Az Alapítvány adatai 

Szervezetünk hivatalos neve: HAZÁM, HAZÁM TE MINDENEM Művészeti és Oktatási Alapítvány
Székhelye: 1118 Budapest, Háromszék utca 54.
Adószáma: 18399996-1-43
Bejegyző bíróság neve és bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék Budapest, 01-01-0011707
Bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001 00000074 38850010
Alapítványunk beszámolói elérhetők a Magyarország Bíróságai Civil Szervezetek jegyzékében.

 

Adó1% és Adományok  

Kérjük támogassa a HAZÁM, HAZÁM TE MINDENEM Művészeti és Oktatási Alapítványt személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával, valamint egész évben adományaival. 

Adószámunk: 18399996-1-43

 

Bankszámlaszám – magyarországi bankszámláról történő utalás esetén: 

HAZÁM, HAZÁM TE MINDENEM Művészeti és Oktatási Alapítvány
UniCredit Bank
10918001 00000074 38850010

 

Bankszámlaszám – külföldi bankszámláról történő utalás esetén: 

HAZÁM, HAZÁM TE MINDENEM Művészeti és Oktatási Alapítvány
UniCredit Bank
IBAN: HU 95 10918001 00000074 38850010
SWIFT: BACXHUHB

 

PayPal befizetés: paypal.me/simandycompetition

Támogatóink és partnereink