HAZÁM, HAZÁM TE MINDENEM Művészeti és Oktatási Alapítvány

Székhely: 1118 Budapest, Háromszék utca 54. Fszt.2.

Cégjegyzékszám: 00 18 399996

Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0011707

Adószám: 18399996-1-43

Statisztikai számjel: 18399996-9499-569-01

Számlaszám: UNICREDIT Bank 1091 8001 -0000 0074 – 3885 0010

IBAN: HU95 1091 8001 -0000 0074 – 3885 0010

SWIFT: BACXHUHB 

A HAZÁM, HAZÁM TE MINDENEM Művészeti és Oktatási Alapítvány tartós közérdekű célja a komolyzenei kultúra széles tömegekkel való megismertetése, valamint a tehetséges fiatalok felkutatása és művészeti képzésben való részvételük támogatása.

Az alapítvány alapítója: Simándi Józsefné

Az alapítvány jellegét és jogállást tekintve nyitott, működése nyilványos. Tevékenységének területi hatálya Magyarország.

Az alapítvány induló vagyona 100.000,-Ft, gazdálkodása során elért eredményét kizárólag alapítványi célok megvalósítására fordítja.

Az alapítvány kurátora: Dr. Temesi Mária

Az alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

– Simándy József Nemzetközi énekverseny 2 évente történő megszervezése

– Simándy József nevére és művészetére való emlékezés születésének és halálának évfordulójára szervezett emlékkoncerteken, ahol a fiatal felfedezett tehetségek hazánk elismert művészeivel egy színpadon bemutatkozhatnak

– művészeti, zenei fesztiválok szervezése, koncertszervezés, amelyeken az alapítvány lehetőséget biztosít a fiatal tehetségek bemutatkozására

– egyéb művészeti versenyek szervezése, valamint opera-, dal- és oratórium estek szervezése, zeneszerzők születésének és halálozásának évfordulóira való megemlékezés

– tehetségkutató programok szervezeése, a felfedezett tehetségek megfelelő képzési helyekre történő irányítása, tanulmányaik, fejlődésük folyamatos figyelemmel kísérése

– tehetséggondozás versenyeken, fellépéseketn való részvétel biztosításával, mesterkurzusokon való részvétel felajánlásával

– komolyzenei okataásban való részvétel támogatása pályázati úton, vagy egyéni kérelem elbírálása alapján pénzösszeg kifizetésével, valamint a tanulmányok folytatásához szükséges eszközök biztosítása által

– mesterkurzusok szervezése hazai és nemzetközi résztvevőkkel, művésztanárok meghívása és a növendékek részvételi díjának megfizetése által

– növendékek tanulmányútjainak finanszírozása, más városokban lévő intézményekbe történő látogatás költségeinek átvállalása

– karitatív kezdeményezések pl. célzott adománygyűjtés és kiosztás