Jogi nyilatkozat

Jelen honlapot a HAZÁM, HAZÁM TE MINDENEM Művészeti és Oktatási Alapítvány (székhely: 1118, Budapest Háromszék utca 54. Fszt.2., nyilvántartási szám: 01-01-0011707 ) (továbbiakban: Alapítvány) tartja fent és üzemelteti a vonatkozó magyar jogszabályok szerint. A honlap vagy bármely oldalának megnyitása a nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti.

A honlap használati feltételei:

  1. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A honlap és az azon megjelenő tartalmak (grafikai, szoftveres, egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok), illetve azok elrendezései szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag az Alapítvány jogosult.

Az Alapítvány előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Az Alapítvány azonban beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba:

  • a pontos simandysingingcompetition.hu weboldal forrás megjelölésével és linken keresztüli hivatkozással,
  • saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a www.simandysingingcompetition.hu oldalak tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók.

 

  1. Védjegyek, logok, márkanevek

 

Minden, az Alapítvány honlapján használt védjegy (márkanév, logo stb.) az Alapítvány tulajdonában áll. Az Alapítvány partnereinek honlapon megjelenő védjegye az adott partner hozzájárulásával szerepel a honlapon. A védjegyek felhasználására kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.

 

  1. A weboldal elérése

 

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Alapítvány nem garantálja, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Alapítvány kifejezetten kizárja.

 

  1. Kapcsolódó honlapok

 

Az Alapítvány honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz az Alapítvány honlapja csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

Az Alapítvány nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakért, melyekhez Alapítvány honlapja kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkoznak.

 

  1. Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

 

Az Alapítvány személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.

Az Alapítvány csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg. A felhasználó önkéntesen megadott személyes adatait, – a felhasználó ellenkező kikötése hiányában – az Alapítvány az alábbiak szerint használhatja fel:

  • az Alapítvány rendezvényeiről elektronikus levélben vagy telefonon történő tájékoztatásra
  • az Alapítvánnyal kapcsolatos promóciós célokra (hírlevél küldésére, koncertek, rendezvények, termékek ajánlására)

 

  1. Jogkövetkezmények

 

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az Alapítvány haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

 

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.